Διακοπή λειτουργίας τμημάτων ΔΙΠΑΕΕ λόγω μεταστέγασης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υλοποιώντας τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για την εξασφάλιση κατάλληλων κτηριακών
υποδομών για τις υπηρεσίες της και την εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ) μεταστεγάζεται σε νέο κτήριο, στην οδό Σιμπλικίου και Αμφιαράου 119,  στα Σεπόλια.

Για τον λόγο αυτό, θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας:

α) στις 12 και 13 Μαΐου 2022, το Τμήμα Β΄ - Συλλογής και Διαχείρισης
Πληροφοριών και Δεδομένων,

β) στις 26 και 27 Μαΐου 2022, το Τμήμα  Α΄ - Σχεδιασμού, Συντονισμού και
Παρακολούθησης της Απόδοσης, το Τμήμα Γ΄- Διοικητικής Υποστήριξης και το
Αυτοτελές Γραφείο Α΄- Νομικής Υποστήριξης.

Συνεπώς, το Τμήμα Β΄ θα λειτουργεί πλήρως στη νέα διεύθυνση, από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022, ενώ τα υπόλοιπα Τμήματα, από τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022.

Τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας, θα γνωστοποιηθούν, μόλις ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση όλων των τμημάτων της ΔΙΠΑΕΕ.


Εκτύπωση   Email

Author’s Posts