Εργατικά - Μισθοδοσία

  • Απογραφή - Έναρξη Εργασιών σε Ασφαλιστικά Ταμεία
  • Προσλήψεις - Αποχωρήσεις Προσωπικού
  • Υπολογισμός Μισθοδοσίας
  • Υπολογισμός Εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων
  • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας
  • Υπηρεσίες διεκπεραίωσης ελέγχων από ασφαλιστικά ταμεία
  • Διεκπεραίωση ρυθμίσεων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία
  • Διεκπεραίωση έναρξης και τήρηση προγραμμάτων απασχολήσεως ΟΑΕΔ

Εκτύπωση   Email

Author’s Posts