Νομικό τμήμα

Δικηγόρος σας συμβουλεύει σε θέματα που σας απασχολούν όπως:

 • Καταστατικά Ε.Π.Ε. - Α.Ε.
 • Μεταβιβάσεις Ακινήτων (Αγοραπωλησίες, Γονικές Παροχές, Δωρεές)
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου
 • Κληρονομικού Δικαίου
 • Μισθωτικών Διαφορών
 • Οικογενειακού Δικαίου
 • Εργατικού Δικαίου
 • Επισφαλών Απαιτήσεων
 • Διοικητικού Δικαίου (Προσφυγές κατά Εφοριών, Δήμων κ.τ.λ.)

  ...και για όλες τις περιπτώσεις, όπου απαιτείται νομική συνδρομή

Εκτύπωση   Email

Author’s Posts