Αλλαγές στην Διαδικασία Μεταβολής για τους Κατοίκους Εξωτερικού

Αλλαγές στην Διαδικασία Μεταβολής για τους Κατοίκους Εξωτερικού

Του Ηλία Χατζηγεωργίου - Φοροτεχνικού

Νέα δεδομένα στην διαδικασία δήλωσης μεταβολής των κατοίκων εξωτερικού έφερε η ΠΟΛ1058/2015 που εξέδωσε η γενική γραμματέας δημοσίου εσόδων κυρία Αικατερίνη Σαββαΐδου.

Με την νέα εγκύκλιο προβλέπεται ότι ο φορολογούμενος για την φετινή φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στο τμήμα μητρώο της Δ.Ο.Υ. που ανήκει συμπληρώνοντας τα έντυπα Μ0, Μ1 και Μ7, ορίζοντας ταυτόχρονα ποιος θα είναι ο φορολογικός τους εκπρόσωπος στην Ελλάδα. Η αίτηση για φέτος θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 08/05/2015.

 

Στην συνέχεια οφείλει να προσκομίσει έως τις 10/09/2015 πάλι στο τμήμα του μητρώου τα δικαιολογητικά από την αλλοδαπή που βεβαιώνει ότι ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού και διαμένει στο άλλο κράτος άνω των 183 ημερών.

Η βεβαίωση που θα πρέπει να προσκομίσουν είναι η βεβαίωση φορολογικής κατοικίας η οποία εκδίδεται από την φορολογική αρχή του κράτους που δηλώνεται ότι κατοικεί ο φορολογούμενος. Εάν με το άλλο κράτος η Ελλάδα έχει σε ισχύ σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας και εφόσον αποκτάτε εισόδημα στην Ελλάδα από άλλη πηγή (π.χ. ενοίκια) μπορούν να προσκομίσουν την αίτηση για εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας σφραγισμένο από την φορολογική αρχή του ξένου κράτους, όπου εκεί ουσιαστικά είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ

Εάν δεν προβλέπεται έκδοση τέτοιου εγγράφου στην χώρα που διαμένει ο φορολογούμενος μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εκκαθαριστικού της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υποβάλει στο άλλο κράτος ή έλλειψης εκκαθάρισης αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Όταν δεν εκδίδεται κανένα από τα ανωτέρω τότε θα πρέπει να προσκομίζετε βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή που θα αποδεικνύετε   ο ισχυρός δεσμός του φορολογούμενου με το άλλο κράτος.

Για την γνησιότητα των εγγράφων που έχουν συμπληρωθεί θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα apostilleή ότι εφαρμόζεται οι οδηγίες της διεύθυνσης οργάνωσης βάση της υπ’ αριθμόν   ΔΕΔ1095210 ΕΞ.25/06/2014 οδηγίας. Επίσης βέβαια θα πρέπει τα έγγραφα να έχουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

Στην συνέχεια η Δ.Ο.Υ. θα πρέπει εντός 2 μηνών από την προσκόμιση των βεβαιώσεων να αποφασίσει εάν αποδέχεται την αίτηση του φορολογούμενου ότι είναι κάτοικος εξωτερικού ή εάν την απορρίπτει.

Εάν η δήλωση γίνει αποδεκτή τότε ο φορολογούμενος στην Ελλάδα φορολογείται μόνο για το εισόδημα που αποκτά στην Ελλάδα ενώ εάν απορριφθεί φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα του, αφαιρουμένου του φόρου που έχει πληρώσει στο εξωτερικό ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας με το άλλο κράτος.

Αυτά που εξετάζει κατά σειρά η ελληνική φορολογική αρχή είναι εάν ο φορολογούμενος διατηρεί οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα (σύζυγος, παιδιά) , εάν οι εργασιακοί του δεσμοί είναι στο εξωτερικό, εάν το διάστημα στο εξωτερικό ξεπερνά τις 183 ημέρες και τέλος εάν δεν καταλήξουν με κανένα από αυτά τα τρία εξετάζεται η ιθαγένεια του φορολογούμενου.  

Σε κάθε περίπτωση ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει την φορολογική του δήλωση ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ έως τις 31/12/2015 με την προϋπόθεση όμως ότι έχει υποβάλει όλα τα έντυπα που περιγράψαμε εμπρόθεσμα.

Εάν τα υποβάλει εκπρόθεσμα δεν χάνει το δικαίωμα να θεωρηθεί κάτοικος εξωτερικού αλλά η φορολογική δήλωση θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και θα επιβληθούνε τα ανάλογα πρόστιμα.

Εάν κάποιος φορολογούμενος υποβάλει την αίτηση για την μεταβολή του σε κάτοικο εξωτερικού αλλά δεν προσκομίσει καθόλου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αλλοδαπή τότε θα θεωρείτε κάτοικος Ελλάδας σε κάθε περίπτωση.

Επίσης εάν κάποιος δεν κάνει καθόλου τη διαδικασία θα θεωρείτε επίσης κάτοικος Ελλάδας. Το ερώτημα βέβαια που γεννάτε είναι τι θα γίνει εάν ο φορολογούμενος κάνει την αρχική αίτηση στο τμήμα μητρώου μετά τις 8 Μαΐου. Θα έχουμε πάλι τα παλιά με τις γνωστές «παγίδες» του παρελθόντος; Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο γιατί όλοι θυμούνται τις συνέπειες που έχει προκαλέσει.

Κλείνοντας για να υπενθυμίσουμε την σοβαρότητα του θέματος αναφέρουμε τα λεγόμενα του κώδικα φορολογίας εισοδήματος στο άρθρο 3 : 1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ' εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. ν. 89/1967 (Α' 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα. 2.Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.


Εκτύπωση   Email

Author’s Posts