Οδηγίες για τη δήλωση της επιστρεπτέας προκαταβολής

Οδηγίες για τη δήλωση της επιστρεπτέας προκαταβολής

Οδηγίες για το πώς θα αναγραφεί στις φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς επίσης και το ποσό έκπτωσης 15% σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής περιλαμβάνει αναλυτική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν Ε.2046/26-5-2022 εγκύκλιο του διοικητού της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, με την οποία διευκρινίζονται τα εξής:

Α. Φορολογική μεταχείριση και χρόνος αναγνώρισης του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής και του ποσού της έκπτωσης 15% επί εφάπαξ καταβολής.

1. Σύμφωνα με την αριθμόν 957/2020 γνωμάτευση του ΣΛΟΤ, η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής αντιμετωπίζεται λογιστικά ως κρατικό δάνειο και οποτεδήποτε η οικονομική οντότητα αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής μέρους του κρατικού δανείου κατά το προβλεπόμενο ποσοστό, τότε θα μειώσει την υποχρέωση και θα καταχωρίσει το μέρος του δανείου που δεν θα αποπληρώσει (μη επιστρεπτέο ποσό) στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση. Οι πολύ μικρές οντότητες (απλογραφικό λογιστικό σύστημα) θα αντιμετωπίσουν την κρατική ενίσχυση της επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο naftemporiki.gr

Πηγή: naftemporiki.gr


Εκτύπωση   Email

Author’s Posts