Ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ σε… ξεχασιάρηδες

Ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ σε… ξεχασιάρηδες

Του Γιώργου Κούρου

Έναν ακόμη πρόσθετο «λογαριασμό» θα λάβουν από την Εφορία το προσεχές διάστημα χιλιάδες φορολογούμενοι, αλλά και επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις το 2016 ή δηλώσεις ΕΝΦΙΑ για το 2017.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εκκαθάρισης των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η υποβολή των οποίων συνεχίζεται, τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «τρέχουν» στο Taxis ένα ακόμη πρόγραμμα εντοπισμού των φυσικών προσώπων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις το 2016 και των νομικών που «ξέχασαν» να υποβάλουν δηλώσεις Ε9 για το έτος 2017 και έτσι απέφυγαν την καταβολή του ΕΝΦΙΑ.

Στο «μικροσκόπιο»

Ειδικότερα, με βάση τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί από τη διοίκηση της ΑΑΔΕ, όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» ώστε να εκδοθούν άμεσα οι πρόσθετες πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με αυτές θα καλούνται οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τον συνολικό «λογαριασμό» για το 2016, είτε αφορά φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος είτε ακόμη και φόρους πολυτελούς διαβίωσης, που θα έχουν φυσικά υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

Ισχύς και λήξη πράξεων

Επισημαίνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύμφωνα με τον νόμο, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η φορολογική διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσής του, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση φυσικά που μετά την έκδοση της πράξης αυτής ο φορολογούμενος υποβάλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

Τρόποι πληρωμής

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόχρεοι που θα λάβουν τις εν λόγω πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου θα μπορούν είτε να πληρώσουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των πράξεων, τα ποσά που αναφέρονται σε αυτές είτε να υποβάλουν εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των πράξεων εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2016, για να εκδοθούν τα «κανονικά» εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος. Τα ποσά, βέβαια, που θα καταλογιστούν με τα εν λόγω εκκαθαριστικά θα είναι προσαυξημένα με όλα τα προβλεπόμενα πρόστιμα, αλλά και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Όσοι φυσικά φορολογούμενοι επιλέξουν αυτόν τον «δρόμο» θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή των ανωτέρω εκπρόθεσμων δηλώσεων πρέπει να γίνει μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ή με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, ενώ είναι δυνατή και η κατάθεση των δηλώσεων αυτών και στα γραφεία πρωτοκόλλου των αρμόδιων ΔΟΥ.

Νομικά πρόσωπα

Στο «στόχαστρο» όμως της ΑΑΔΕ μπαίνουν και τα νομικά πρόσωπα που «αμέλησαν» να υποβάλουν τις δηλώσεις με τα στοιχεία των ακινήτων τους το 2017 και έτσι με τον τρόπο αυτό δεν πλήρωσαν τον ΕΝΦΙΑ που τους αναλογούσε. Επισημαίνεται ότι και σε αυτούς η φορολογική διοίκηση προετοιμάζει «φακέλους» και θα τους αποστείλει τις πράξεις του εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, με τις οποίες θα τους καταλογίζει τον ΕΝΦΙΑ που τους αναλογεί κατ’ εκτίμηση και πάλι με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Από την πλευρά τους, τα νομικά πρόσωπα έχουν τις ίδιες δυνατότητες και χρονικά περιθώρια όπως ισχύουν για τους φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν τις φορολογικές τους δηλώσεις το 2016

Πηγή: naftemporiki.gr


Εκτύπωση   Email

Author’s Posts