Εκτύπωση

Νομικό τμήμα

on .

Δικηγόρος σας συμβουλεύει σε θέματα που σας απασχολούν όπως:

Καταστατικά Ε.Π.Ε. - Α.Ε.
Μεταβιβάσεις Ακινήτων (Αγοραπωλησίες, Γονικές Παροχές, Δωρεές)
Δηλώσεις Κτηματολογίου
Κληρονομικού Δικαίου
Μισθωτικών Διαφορών
Οικογενειακού Δικαίου
Εργατικού Δικαίου
Επισφαλών Απαιτήσεων
Διοικητικού Δικαίου (Προσφυγές κατά Εφοριών, Δήμων κ.τ.λ.)

...και για όλες τις περιπτώσεις, όπου απαιτείται νομική συνδρομή