logo youtube

2019.ΠΟΛ-ΝΟΜΟΙ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εκτύπωση

Α 1352/2019

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2018 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του N . 4172/2013.

Εκτύπωση

Ε 2170/2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. Α.1336/27-08-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄2745) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»» (ΦΕΚ 3415 Β΄/09-09-2019).

Εκτύπωση

Α 1347/2019

on . Posted in ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία εκδηλώθηκαν στις 10-7-2019 σε περιοχές της Π.Ε. Πέλλας, οι οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την από 21-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Εκτύπωση

Ε 2167/2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013)

Εκτύπωση

Ε 2166/2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α΄) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β’ και ΦΕΚ 3404 Β’ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄).

Εκτύπωση

Ε 2165/2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης

Εκτύπωση

Ε 2164/2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Παροχή Οδηγιών μετά την Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 107/2019 του ΝΣΚ και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης»
(Σχετ. Έγγρ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1089483 ΕΙ/21-6-2019)

Εκτύπωση

Α 1329/2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Συμπλήρωση-Τροποποίηση της Α. 1196/2019 (ΦΕΚ Β’ 1762) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’)»

Εκτύπωση

Α 1341/2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1184/22.11.2017 (Β΄ 4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και ν. 4490/2017 (Α΄ 150)»