logo youtube

2019.ΠΟΛ-ΝΟΜΟΙ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εκτύπωση

Α 1211/ 2019

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013

Εκτύπωση

Α 1218/ 2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του N . 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση.

Εκτύπωση

Ε 2093/ 2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Κοινοποίηση των διατάξεων του δέκατου άρθρου και του άρθρου 36 της «Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής –Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4612/2019 (ΦΕΚ Α΄ 77).

Εκτύπωση

Α 1208/ 2019

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β΄ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 εδάφιο γ΄ του Ν. 4428/2016 (Α΄ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β΄ εδάφιο γ΄ του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β΄ 1690) όμοια απόφαση και ισχύει.

Εκτύπωση

Α 1152/ 2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β) ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05».

Εκτύπωση

Ε 2091/2019

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013.