logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ:1269/18.12.2013

on .

ΘΕΜΑ: Πρόσκαιρες εγκαταστάσεις - Έννοια υποκαταστήματος.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τον χαρακτηρισμό ή μη, ως υποκαταστημάτων, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων που λειτουργούν για ορισμένο χρονικό διάστημα, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της (Π.Δ. 186/1992), οι οποίες ίσχυαν μέχρι τις 31/12/2012, όριζαν την έννοια του υποκαταστήματος. Συγκεκριμένα όριζαν ότι υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Επίσης οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, με έναρξη ισχύος 22.12.2006, όριζαν ότι δεν θεωρούνται υποκαταστήματα οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι(συμμετοχή σε εκθέσεις), καθώς και οι λοιπές πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαρ. Ε1), οι διατάξεις του οποίου ισχύουν από 1/1/2013, καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., μεταξύ των οποίων και οι προαναφερόμενες διατάξεις.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της ορίζεται, ότι το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως μήνας.

Δεδομένου ότι στον νέο Κώδικα (Κ.Φ.Α.Σ.), δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις, που να ορίζουν την έννοια του υποκαταστήματος καθώς και αυτή της πρόσκαιρης εγκατάστασης, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτού, διευκρινίζεται ότι υποκατάστημα θεωρείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση, εκτός της έδρας, στην οποία διενεργείται οποιαδήποτε παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι (συμμετοχή σε εκθέσεις), που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι (15) ημερών και δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του , δεν χαρακτηρίζονται ως υποκαταστήματα.