logo youtube

Εκτύπωση

Α 1071/ 2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/03-03-2017 (ΦΕΚ 1000Β΄/24-03-2017) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 65 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58) και των άρθρων 72 και 73 του ιδίου νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94 ) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
γ) της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).», όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.
3. Την υπ’ αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την υπ΄ αριθμ. 39/3/30.11.2017 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/03-03-2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1000Β΄) με σκοπό τον καθορισμό σαφούς τρόπου υπολογισμού της φυσικής απομείωσης (φύρας) των ενεργειακών προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζονται ποσοστά φυσικής απομείωσης σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/03-03-2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1000Β΄) «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/03-03-2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης (φύρας) των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, κατά το στάδιο της αποθήκευσής τους σε φορολογική αποθήκη, γίνεται σε μηνιαία βάση με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, στην αρμόδια για τον έλεγχο και εποπτεία της φορολογικής αποθήκης, Τελωνειακή Αρχή.
Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται κατάσταση στην οποία αναγράφεται το είδος του προϊόντος, οι ημερήσιες διακινηθείσες ποσότητες (εισροές-εκροές), με αναφορά στα σχετικά παραστατικά/έγγραφα, η πραγματική φύρα, καθώς και εκείνη που αντιστοιχεί στα ανώτατα ποσοστά του άρθρου 1, αλλά και κάθε άλλη λεπτομέρεια που ήθελε καθορίσει η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη διευκόλυνση του ελέγχου.
Η φυσική απομείωση υπολογίζεται ημερησίως, με βάση το ισοζύγιο ημέρας, δηλαδή την ποσότητα που παρέμεινε αποθηκευμένη για μία ημέρα, λαμβάνοντας υπ όψιν το ποσοτικό απόθεμα της προηγούμενης ημέρας καθώς και τις εισροές και εκροές ποσοτήτων της τρέχουσας ημέρας. Για κάθε ημέρα παραμονής ορισμένης ποσότητας καυσίμου στην φορολογική αποθήκη, η φυσική απομείωση (φύρα) που αντιστοιχεί στην ημέρα παραμονής, υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του όγκου του καυσίμου επί το πηλίκον της διαίρεσης του ποσοστού (ή του συντελεστή) απομείωσης όπως έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο προϊόν, δια του αριθμού των ημερών του μήνα. Η συνολική ποσότητα φυσικής απομείωσης για κάθε μήνα, είναι το άθροισμα των ημερησίων φυσικών απομειώσεων.
Στις περιπτώσεις εκτάκτων ελέγχων που διενεργούνται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, κατά την διάρκεια του μηνός, ακολουθείται η ίδια διαδικασία υπολογισμού της φυσικής απομείωσης (φύρας), με βάση τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν από τον φυσικό και λογιστικό έλεγχο της φορολογικής αποθήκης.»

Άρθρο 2
Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/03-03-2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περιπτώσεις ελέγχων που διενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή εκτάκτων ελέγχων, όπου διαπιστώνονται ελλείμματα πλέον των ποσοτήτων φυσικής απομείωσης που προσδιορίζονται βάσει των προηγούμενων άρθρων (νόμιμης φύρας), καταβάλλονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν μετά των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 119Α παράγραφος 1 του ν. 2960/2001 περί απλών τελωνειακών παραβάσεων, με την επιφύλαξη εφαρμογής των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του άρθρου 119Α παράγραφος 2 του ίδιου νόμου, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.»

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών

Γ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

3. Δ/νση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. – Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων - Τμήμα Δ΄
5. Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους
Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και
Χημικών Προϊόντων - Τμήμα Α΄