logo youtube

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Εκτύπωση

Ε 2204/2019

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Έκπτωση παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή, κατά την διενέργεια άμεσου προσδιορισμού φόρου ή την έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Εκτύπωση

Α 1468/2019

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1010/2014 (Β’ 4/3.1.2014) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών (άρθρ.19 Ν.4172/2013).»

Εκτύπωση

Ε 2183/2019

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα “tax gross-up”).

Εκτύπωση

Ε 2172/2019

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που αφορούν εργαζόμενους ελληνικής θυγατρικής εταιρίας καταβάλλονται από την αλλοδαπή μητρική προς αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία και επαναχρεώνονται στην ελληνική θυγατρική.